Richtlijn Steigers

Iedereen moet kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid van een steiger. Daarom bouwt Staveren B.V. alle steigers volgens de Richtlijn Steigers. De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) heeft dit document samen met Bouwend Nederland zeer nauwkeurig opgesteld.

Waarom is de Richtlijn Steigers opgesteld?

De Richtlijn Steigers is een standaarddocument waarin de stand van de techniek staat omschreven, wat betreft het bouwen van en het werken op steigers in de bouw, industrie en diverse andere branches. Dit standaarddocument is opgesteld omdat er aanzienlijk veel normen, wetteksten en voorschriften over de bouw en het gebruik van steigers in omloop zijn. Bovendien zijn ze steeds aan verandering onderhevig. De Richtlijn Steigers schept duidelijkheid zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Richtlijn Steigers

De Richtlijn Steigers geldt voor ontwerpers, de bouwers, gebruikers en voor de toezichthouder die de steiger regelmatig controleert op de veiligheid van de constructie. Zaken die onder andere worden genoemd in de Richtlijn Steigers zijn de verankering, de ondergrond, de belasting, de stabiliteit en de omgeving.

Valbeveiliging en fysieke belasting

Bij de opbouw van steigers is onder andere de valbeveiliging van groot belang. Daarom dienen monteurs een standaard uitrusting te dragen die bestaat uit een veiligheidshelm, werkhandschoenen, gehoorbescherming, et cetera. Ook zijn er regels betreffende fysieke belasting, ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid.

Programma van eisen

Gevaren die gebruikers kunnen lopen hebben onder andere te maken met overbelasting, onvoldoende draagkrachtige ondergrond of het ongeautoriseerd veranderen van een steiger. Voordat wij de steiger gaan bouwen, maken wij daarom duidelijke afspraken met de gebruikers. Wij stellen hiervoor een programma van eisen op, aan de hand van het Steigervoorbereidingsformulier waarin de gevaren aan bod komen.

Verandering Richtlijn Steigers

Zoals eerder genoemd is de Richtlijn Steigers aan verandering onderhevig. Wij zorgen er daarom voor dat we te allen tijde op de hoogte zijn van deze wijzigingen, zodat we altijd verantwoordelijk en veilig te werk gaan en iedereen een veilige werkplaats kunnen garanderen. Wilt u meer weten over de Richtlijn Steigers? Neem dan vooral contact met ons op. We vertellen u graag meer.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten